*Obavezno je unošenje serijskog broja uređaja ili baterije. Ukoliko ne unesete serijski broj uređaja ili baterije garancija neće biti uvažena. 

*Ukoliko se na računu nalazi više uređaja ili baterija potrebno je da u formularu popunite serijske brojeve od svih uređaja. 

*Preuzmi garanciju u štampanoj formi: GARANCIJA
*Napomena: Garanciju morate popuniti u online formatu, štampani pdf format služi isključivo za potrebe prodavca ili kao prilog kupcu.